Tjanster

Utredning Arbetsplatsanpassning

För personer med någon form av funktionsnedsättning finns möjlighet att få statligt stöd för hjälpmedel på arbetsplatsen. Inför ett beslut om arbetshjälpmedel bistår vi med en förundersökning kring individens behov, möjligheter och potential.

Varje arbetsplats och arbetssituation är olika, behoven av hjälpmedel är ett resultat av individens förutsättningar och arbetsplatsens möjligheter. Vår breda och långa erfarenhet av hjälpmedel på arbetsplatsen ger goda förutsättningar för de allra bästa råden anpassade för dig och dina behov.

Service och underhåll av kommunikationsutrustning

Vi erbjuder service och underhåll av varseblivningsutrustning och de på marknaden förekommande bild och texttelefonerna. Lång teknisk erfarenhet från flertalet olika  kommunikationshjälpmedel gör att vi ofta snabbt kan identifiera problematik och avhjälpa dessa. Kontakta oss för snabb och effektiv problemlösning.

Användarutbildning

Vi erbjuder anpassad utbildning för användare av bild och texttelefoner. Användarutbildningen är antingen individuell eller i form av utbildning för mindre grupper. Förutom grundläggande handhavande går vi igenom hur användare själv kan åtgärda enkla fel.

Varseblivningsutrustning

Vi erbjuder varseblivning som tjänst. Kortfattat innebär det att du kan bli varse inkommande samtal på det sätt du önskar. Om det ringer i din bildtelefon kan detta meddelas dig via din mobiltelefon. Om du har ett missat samtal eller ett meddelande i din telefonsvarare så kan du få ett mail eller sms som informerar dig om detta. Vi erbjuder också varseblivning som vidarebefordrar utrymmningslarm i byggnader till din vibrerande mobiltelefon. Perfekt för stora arbetsplatser, offentliga byggnader mm.