Bildtelefon

En Bildtelefon, eller Totalkonversationsenhet, är en utrustning som används för att kunna kommunicera visuellt på distans.  Många teckenspråkiga använder utrustningen som sin huvudsakliga kommunikationskanal för att ringa till andra med motsvarande utrustning och för att via förmedlingscentralen för bildtelefoni ringa till användare av taltelefon. Utrustningen kan finnas i hemmet eller på arbetsplatsen.

 

Traditionellt var utrustningen ofta PC baserad, och man hade enkelt uttryckt en mjukvara installerad på en dator. Numera är det allt vanligare med att smartphones och surfplattor används.

De produkter vi säljer för bildtelefoner och totalkonversation kommer från Tmeeting. Här finner du ett brett sortiment av produkter som kan anpassas efter dina behov och önskemål.