Texttelefon

Texttelefoner används för att ringa över det vanliga telefonnätet. För att det ska fungera med texttelefoni måste både du som ringer och den du ringer till ha en texttelefon. Texttelefonen är särskilt användbar för dig som inte hör tillräckligt bra för att använda vanlig telefon, eller om du har svårt att göra dig förstådd med tal. Kanske har du blivit döv som vuxen eller fått en grav hörselnedsättning, eller tal/språkskada.

Du kan använda texttelefonen för att via förmedlingstjänsten texttelefoni.se ringa till användare av taltelefon.

Vi erbjuder ip-texttelefonerna från Tmeeting.